Продукти

Принтери за примарни пакувања (мали карактери)
Принтери за секундарни пакувања (големи карактери)
Термал - трансфер принтери за флексибилни пакувања
Ласерски Принтери
Принтери за хартиени и текстилни етикети
Рачни инк-џет принтери за мали серии
Метал детектори и системи за контрола во произвоството
Системи за маркирање со ударна игла
Етикети и Рибони
Термал инк-џет принтери со висока резолуција