Термал - трансфер принтери за флексибилни пакувања

VIDEOJET 6230


Термал трансфер принтер за фолија за базични апликации

Принтерот се состои и од модул за штампање и контролер so LCD touch-screen дисплеј поврзани меѓу себе со кабел со должина 3 метри.

Continuous i Interminent опција во еден уред.

Карактеристики на модулот за штампање:
Димензии на штампање: 32х20 (interminent) и (continuous) со брзина до 200мм во секунда. Резолуција на штампање 300dpi. Должина на рибонот 600 метри, со стандардна опција за штедење на рибон од само 0.5мм помеѓу две штампи (со најнова верзија на софтвер

Карактеристики на контролерот:
5,7 inch LCD touch screen so 240x320 SVGA со WSYIWFG Интерфејс. Интерна меморија од 64mb compact flash, со RS232, Ethernet, USB поврзување како стандардна опција. Интуитивен и едноставен софтвер за управување со контролерот со локална јазична подршка.

Софтверска подршка:
Clarisoft 6210 софтвер за креирање на пораки кои може да содржат било каков текст, бар кодови, серијализација и други променливи или фиксни информации. Пораките се креираат на компјутер и се префрлуваат со помош а USB стик или директна конекција во погонот, преку LAN мрежа или RS конекција.

За брошура кликнете тука.

VIDEOJET 6330/6350


Термал трансфер принтер за фолија за напредни апликации кои бараат и бар код

Принтерот се состои и од модул за штампање и контролер со LCD touch-screen дисплеј поврзани меѓу себе со кабел со должина од 3 метри.

Continuous и Interminent опција во еден уред.

Карактеристики на модулот за штампање:
Димензии на штампање: 32x38mm (interminent) и (continuous) со брзина од 750мм во секунда. Резолуција на штампање 300dpi. Должина на рибонот 700 метри, со стандардна опција за штедење на рибон од само 0.5мм помеѓу две штампи (со најнова верзија на совтвер)

Карактеристики на контролерот:
8,4inch LCD Touch Screen 800x600 SVGA со WSYIWFG Интерфејс. Интерна меморуја од 64мб compact flash, so RS232, Ethernet, USB поврзување како стандардна опција. Интуитивен и едноставен софтвер за управување со контролерот со локална јазична подршка.

Софтверска Подршка:
Clarisoft софтвер за креирање на пораки кои може да содржат било каков текст, бар кодови, серијализација и други променливи или фиксни информации. Пораките се креираат на компјутер и се префрлуваат со помош на USB стик или директна конекција во погонот преку LAN мрежи или RS конекција.

За брошура кликнете тука.