Принтери за примарни пакувања (мали карактери)

VIDEOJET 1280/1580/1880

Најновото портфолио на инк-џет принтери Videojet. Се состои од три модели кои го покриваат целиот дијапазон на сите барања во процесот на производство, од капацитет, степен на индустриска заштита, број на редови. Сите принтери имаат интуитивен Videojet Simplicity touch интерфејс на база на таблет, потполна конектибилност, можност за remote контрола преку Wifi, туториали на база на видеа кои операторот може да ги гледа на екранот, и екстремно едноставен редовен сервис кој го прави самиот оператор без потреба на повикување на сервисно лице. Новата генерација на принтери има нов дијапазон на мастила iQMark, со еколошки компоненти. Затоа велиме дека новите Videojet принтери со својот Simplicity интерфејс се наједноставните принтери за пазарот.За подетални карактеристики и избор на најповолен модел за вашето производство ве молиме дане контактирате.

За брошура кликнете на следните линкови:

 Videojet® 1280

 Videojet® 1580